Programma 2018-03-12T19:43:29+00:00

Een krachtig en sociaal beleid

Op kinderen gerichte steun voor volwaardige deelname aan het onderwijs.
Mensen die het niet lukt arbeid te verrichten krijgen ondersteuning (bijstand) die een menswaardig bestaan garandeert en armoede voorkomt.

Behoud van onze natuur

Gelden uit de natuur vloeien terug naar de natuur.
Roerdalen houdt haar bossen in eigendom.
Beheerplan voor de gemeentelijke gronden waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Bevorderen van duurzaamheid

Het afvalbeleid wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld gelet op de actuele ontwikkelingen.
Verkeers- en vervoersplan aanpassen op duurzaam vervoer en doorvoeren, denk aan snellaadstations.
Nieuwe duurzaamheidsnota gelet op het akkoord van Parijs. Dit in samenwerking met burgers en stakeholders.

Goed en veilig woon- en leefklimaat

Kernen en buurten in het kader van participatie sterker ontwikkelen.
Verenigingen ondersteunen in hun doelstellingen met nadruk op het bevorderen van de volkscultuur.
Ontwikkelen van zowel een seniorvriendelijke als kindvriendelijke leefomgeving rond iedere kern.

Aandacht voor de lokale economie

Agrarische bedrijven die duurzaam werken krijgen voorrang bij het pachten van gemeentelijke gronden.
Eén loket realiseren waar de aanvragen van lokale ondernemers snel en doeltreffend worden afgewerkt.

De gemeente als dienstverlener

Ombudsman/vrouw voor burgers wanneer ze vastlopen in het ambtelijk systeem.
Voorbeeldfunctie met name waar het betreft werkplekken voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Rechtstreekse bereikbaarheid van de ambtenaar waarmee de burger een proces doorloopt.

Bekijk ons volledige programma