Ons Roerdalen.
Voor Roerdalen.

Ons Roerdalen is de politieke partij voor alle inwoners uit de gemeente Roerdalen. Een lokale partij die niet zozeer op de plannen vanuit Den Haag leunt, maar kijkt naar de plaatselijke belangen van de inwoners van Roerdalen. Een democratische partij die dicht bij de inwoners staat, met bovendien de nodige bestuurlijke ervaring en daadkracht.

Bekijk hier ons programma

Vashaje aan ‘t gooje van vreuger en ’t sjoone van noe, veur ’n prachtig later.

Vasthouden aan het goede van vroeger en het mooie van nu, voor een prachtig later.

Onze speerpunten

Communicatie

Luisteren naar onze burgers, hen meenemen in de besluitvorming en uitleggen als iets onmogelijk is. Vragen of problemen van de individuele burger lijken wellicht voor de gemeente klein, maar kunnen een wereld van verschil voor de burger maken.

Een ombudsman/vrouw voor burgers wanneer ze vastlopen in het ambtelijk systeem.

Financiën

Structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. Onze reserves inzetten om inkomsten te genereren. Wat leidt tot lagere belastingen.

Leefbaarheid

Levensloopbestendige woningen bouwen in onze kernen zorgt voor doorstroom op de woningmarkt en biedt hierdoor kansen voor starters.

Bekijk hier ons programma

Red de bijen

Red de bijen, zaai bloemen! Het is code 'rood' voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 [...]

Woonlasten in Roerdalen en Vaals fors omhoog

Woonlasten in Roerdalen en Vaals fors omhoog Wij zijn van mening dat de gemeentelijke belastingen met betrekking tot de tarieven van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht nadere toelichting verdienen. De afvalstoffenheffing/ [...]