Woonlasten in Roerdalen en Vaals fors omhoog

Wij zijn van mening dat de gemeentelijke belastingen met betrekking tot de tarieven van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht nadere toelichting verdienen.

De afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht is jaren te hoog geraamd. De burger heeft dus jaren teveel hiervoor betaald.
Omdat het rijk de gemeenten voorschrijft dat deze kosten budgettair neutraal verrekend moeten worden is het teveel betaalde door de gemeente in een voorziening geboekt om een incidentele verhoging van de kosten in een jaar op te vangen. Om het tarief ieder jaar gelijk te houden.

Vier jaar geleden bleek dat er ruim 500.000 in deze spaarpot van de burger zat. Ons Roerdalen heeft toen in de raadsvergadering er op aangedrongen om dit spaarpotje af te bouwen naar 200.000 en de rest terug te geven aan de burger. Want daar had deze recht op. Wij vonden dat dit in een keer terug betaald moest worden zodat de burger een extraatje had. Ook de VVD was het hiermee eens. Maar helaas hadden wij niet de meerderheid.
De rest van de raad en het college vond dit laatste geen goed idee en maakte een voorstel om ieder jaar een gedeelte terug te betalen.

Zo zijn er de laatste 4 jaar gelden uit deze voorziening terug betaald van ongeveer 25 tot 30 euro per jaar. Vervolgens presenteerde het college ieder jaar de nieuwe belasting tarieven en klopte zich op de borst dat er maar sprake was van enkele procenten belastingverhoging omdat ze de bedragen die de inwoners terug kregen gewoon in hun berekening mee telde.

Voor 2018 was het potje eigenlijk leeg want de bodem van 200.000 was bereikt. Maar het was voor het college/coalitie hun laatste belasting aankondiging voor de verkiezingen en het college haalde nog eens 92.600 uit het potje en zo kon de belastingverhoging zogenaamd laag blijven want nu is het eigenlijke tarief van 116 teruggebracht 106,59.

Het volgend jaar zijn er geen gelden meer terug te geven en stijgt uw aanslag met 10 euro (omdat dit de werkelijke kosten zijn) en zoals het er nu uitziet zullen de kosten nog verder stijgen omdat de stortrechten voor de gemeente verder omhoog gaan. Bovendien dient de voorziening weer aangevuld te worden tot 200.000.

Iemand die in de laatste vier jaar naar een andere gemeente is verhuisd heeft pech want zijn teveel betaalde reinigingsrechten krijgt hij niet terug.
Alle inwoners die in de laatste vier jaar in onze gemeente zijn komen wonen hebben dus “geluk” gehad want zij hebben dit voordeel wel gehad.

Fractievoorzitter
Ons Roerdalen

Naar aanleiding van:

Woonlasten in Roerdalen en Vaals fors omhoog
Kijk hier hoeveel je in jouw gemeente betaalt…
1LIMBURG.NL